Computer vision voor iedereen

Ontdek onze producten

De basis van alle producten.

De software Intra is een door Centillien zelf ontwikkeld computer vision platform waarmee we producten ontwikkelen voor specifieke doelmarkten. Intra herkent mensen, dieren, dingen en kan relaties leggen tussen objecten. Ook meet het tijd, afstand, temperatuur, snelheid en meer.

Intra health

Intra Health

Computer Vision in de zorg kan helpen bij diagnose stelling, door foto’s te analyseren op symptomen. Verder kan de nachtzorg voor de GGZ en ziekenhuizen ontlast worden door anoniem monitoring van patiënten gedrag met camera’s. Ook onze Covid-19 oplossing is een voorbeeld van toepassing die helpt bij preventie. Samen met CLB leveren we Intra aan de zorg

Intra industies

Intra Industrie

De industrie kan gebruik maken van AI bij het herkennen of tellen van producten. Dit is nuttig voor kwaliteitscontrole of aansturing van robots en transportbanden. Dit is met name interessant bij natuurlijke producten omdat die qua vorm en afmeting verschillen. Maar ook om processen te monitoren die afwijken door verstoringen, lekkages of invloeden van buitenaf.

Intra Eco

Intra Eco

De mens is zich inmiddels bewust van het feit dat we beter met de natuur om moeten gaan, zowel uit ethisch oogpunt als dat het noodzakelijk is voor ons eigen voortbestaan. Er is echter nog enorm veel te doen om dat ook te bereiken. Wij helpen onder andere met het recyclen van producten en in de agrarische sector om boeren en de natuur een handje te helpen.

Meer weten? Neem contact met ons op!
    Onze producten