We beschermen uw persoonlijke gegevens

Privacy

Deze verklaring geeft ons beleid over privacy van persoonsgegevens weer. Centillien houdt zich aan de wet bescherming persoonsgegevens (AVG) en deze is de leidraad voor ons beleid.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct over iemand gaan of die naar iemand te herleiden zijn. Veelgebruikte persoonsgegevens zijn:

  • naam
  • adres en woonplaats
  • telefoonnummers
  • postcodes met huisnummers

Doel

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Centillien verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Om goederen en diensten bij je af te leveren.
– Centillien verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden

Centillien verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Centillien gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Centillien gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Geautomatiseerde besluitvorming

Centillien neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens  tussen zit. Centillien gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Intra

WIJ respecteren de privacy van de gebruikers van haar sites. Centillien gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens. Indien u ons verzoekt uw gegevens te verwijderen zal dit verzoek worden gehonoreerd.

Als u besluit uw gegevens naar Centillien te sturen, geeft u Centillien daarmee uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te gebruiken voor het leveren van onze producten en diensten.

Centillien verstrekt geen persoonlijke gegevens buiten de Europese Unie.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Centillien en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@centillien.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Aanpassingen

Centillien B.V. houdt zich het recht voor deze privacy verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Mocht u commentaar en/of vragen hebben betreffende onze privacy verklaring, dan kunt u contact met ons opnemen.

Schriftelijke communicatie kunt u richten aan:

Centillien B.V.
Geldropseweg 8b
5731 SG Mierlo
Tel. +31 (0)40 3690111