Een klein beetje over Centillien

Over ons

Innovatieve software

Centillien is gespecialiseerd in Computer vision en Artificial intelligence software.  We ontwikkelen producten voor de zorg, industrie en de boeren.

Onze visie

Organisaties een onderscheidend vermogen geven met intelligente software. Bedrijven zijn steeds meer data gedreven. Omdat de wereld vorm krijgt via beelden, is de data die uit beelden komt van onschatbare waarde. Wij willen een maatschappelijk bijdrage leveren door software te maken op basis van die beelden. Kortweg, software met visie.

Bekijk ook de algemene presentatie over Centillien en Intra

Missie

Een veiligere, gezondere en productievere maatschappij creëren door computers onze wereld te laten zien.

We willen dus graag een wezenlijke bijdrage leveren aan de maatschappij, zowel in de zorg, agrarische sector als in de industrie. Technologisch willen we doorbraken realiseren in computer vision die de toepassingen van computer vision kunnen uitbreiden qua schaalbaarheid, nieuwe methodes en/of algoritmes.

Open veilig en verantwoord je deuren

Strategie

Onze strategie is erop gericht om onze missie te vervullen, we willen “thought leader” zijn in de beoogde doel markten en een betekenisvolle impact hebben op de samenleving. Om dat te doen, moeten we een substantiële marktpenetratie bereiken op alle gebieden die we willen bereiken. 

Computer Vision specialist

We hebben ons gespecialiseerd in Computer Vision. Hiermee kan je beeld en video analyseren. Het begint vaak met het herkennen van mensen, dieren of dingen. Vervolgens bekijkt de software wat iemand doet, of bij een product of het voldoet aan de kwaliteits eisen. Op basis daarvan kan je geautomatiseerd beslissingen nemen, zoals een product afkeuren. Ook kunnen meldingen worden geven of direct ingegrepen in het proces. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in ons vlaggenschip, Intra

Als voorbeeld hiervan tonen we hierboven een onderzoek gedaan naar het naleven van de Corona maatregelen waarbij we afstand meten met thermische camera’s